elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 29.02.2024
Jesteś tutaj:

Statut prawny

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Miasto Bytom.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r.poz. 2215)

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Dorota Huras
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2022
Liczba wyświetleń: 149
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.11.2022
21:18:32
edycja
Dorota Huras
Statut prawny
09.11.2022
21:12:44
edycja
Dorota Huras
Statut prawny
09.11.2022
21:09:38
edycja
Dorota Huras
Statut prawny
09.11.2022
21:09:06
edycja
Dorota Huras
Statut prawny